loading

Sách, tuyển tập

Đá đỏ ; Miền quê yên tĩnh : tiểu thuyết / Thái Chí Thanh

Tác giả : Thái Chí Thanh

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 431 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4779/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4780/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top