loading

Sách, tuyển tập

Đời mẹ, đời con : truyện thơ / Lê Minh Phúc

Tác giả : Lê Minh Phúc

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 263 tr. ; 18 cm

ISBN : 9786046428244

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Tình mẹ. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 400/2017
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top