loading

Sách, tuyển tập

Now hear this : high beginning listening, speaking & pronunciation / Barbara H. Foley ; giới thiệu và chú giải Lê Huy Lâm, Trịnh Quang Thành

Tác giả : Barbara H. Foley ; giới thiệu và chú giải Lê Huy Lâm, Trịnh Quang Thành

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 168 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 428.34

Chủ đề : 1. Nghe hiểu. 2. Tiếng Anh -- Phát âm của người nước ngoài. 3. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 4. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 4080
(K10.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 K 4081
(K10.38_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top