loading

Luận án, luận văn

The inverse problem in the calculus of variations via exterior differential systems / Đỗ Thị Kim Thoan

Tác giả : Đỗ Thị Kim Thoan

Nhà xuất bản : La Trobe University

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Bundoora, Victoria, Australia

Mô tả vật lý : ix, 162 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 515.357

Chủ đề : 1. Luận án -- Úc. 2. Tính toán biến. 3. Toán nghịch đảo (Phương trình vi phân).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23701
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23713 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top