loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Faculty job satisfaction in Vietnam National University - Ho Chi Minh City / Dương Minh Quang ; advisor : Ching-Ling Wu

Tác giả : Dương Minh Quang ; advisor : Ching-Ling Wu

Nhà xuất bản : Department of Educational Policy and Administration, National Chi Nan University, Taiwan, 2014

Nơi xuất bản : Puli, Nantou County, Taiwan

Mô tả vật lý : xii, 127 tờ : bảng ; 30 cm

Số phân loại : 378.1200959779

Chủ đề : 1. Đại học Quốc gia - TP Hồ Chí Minh. 2. Giảng viên cao đẳng và đại học -- Việt Nam -- Thỏa mãn công việc. 3. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 4. Luận án -- Đài Loan. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 7 LA 23699
(K07.22_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23700 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top