loading

Sách, tuyển tập

Trần Quốc Toản : tiểu thuyết lịch sử / Lưu Sơn Minh

Tác giả : Lưu Sơn Minh

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 249 tr. : tranh ảnh ; 24 cm

ISBN : 9786049548642

Số phân loại : 959.7024092

Chủ đề : 1. Trần Quốc Toản, 1267-1285. 2. Việt Nam -- Lịch sử -- 1225-1400.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4621/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4622/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top