loading

Luận án, luận văn

Investigation into educational philosophy in the context of Vietnamese higher education / Phan Thị Tuyết Vân ; supervisors : Teresa Bauman, Adam Jagiello-Rusilowski

Tác giả : Phan Thị Tuyết Vân ; supervisors : Teresa Bauman, Adam Jagiello-Rusilowski

Nhà xuất bản : University of Gdańsk, Faculty of Social Sciences, Institute of Pedagogy, 2016

Nơi xuất bản : Gdańsk, Poland

Mô tả vật lý : iii, 242 tờ : bảng, biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục bậc cao -- Việt Nam -- Triết học. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Triết học. 3. Luận án -- Ba Lan.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23695
Phục vụ đọc tại chỗ
Top