loading

Sách, tuyển tập

The military and society in colonial Peru, 1750-1810 / Leon G. Campbell

Tác giả : Leon G. Campbell

Nhà xuất bản : American Philosophical Society

Năm xuất bản : 1978

Nơi xuất bản : Philadelphia

Mô tả vật lý : xviii, 254 tr. ; 24 cm

Số phân loại : 985.03

Chủ đề : 1. Peru. $bEjército. 2. Xã hội học quân sự -- Peru -- Lịch sử. 3. Peru -- Lịch sử -- 1548-1820.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 362/2017
(K09.18_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top