loading

Sách, tuyển tập

Khởi nghiệp tinh gọn / Eric Ries ; người dịch Nguyễn Dương Hiếu ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Eric Ries ; người dịch Nguyễn Dương Hiếu ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Thời đại

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 331 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786049447365

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Hiệu quả tổ chức. 3. Thị hiếu khách hàng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4448/2017
(DN 1585)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4449/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4450/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4451/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top