loading

Sách, tuyển tập

Hát tiễn hoa đào, chờ người quay lại : ca tẫn đào hoa : tiểu thuyết T.2 / Mi Bảo ; Lê Cẩm Hà, Thu Ngân dịch

Tác giả : Mi Bảo ; Lê Cẩm Hà, Thu Ngân dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 551 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046470021

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4427/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4428/2017
(VH 1796)
Đang được mượn
Top