loading

Sách, tuyển tập

Bài tập trường điện tử / Ngô Nhật Anh, Trương Trọng Tuấn Mỹ

Tác giả : Ngô Nhật Anh, Trương Trọng Tuấn Mỹ

Nhà xuất bản : Đại học Bách khoa T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : [19--?]

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 350 tr. : hình vẽ, biểu đồ ; 20 cm

Số phân loại : 530.141

Chủ đề : 1. Trường điện tử -- Giáo trình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 594/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 595/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top