loading

Sách, tuyển tập

Cuộc chiến Disney / James B. Stewart ; Phương Lan, Khánh Thủy dịch

Tác giả : James B. Stewart ; Phương Lan, Khánh Thủy dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 663 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786045976753

Số phân loại : 384.80979494

Chủ đề : 1. Disney, Roy Edward. 2. Eisner, Michael, 1942-. 3. Công ty Walt Disney.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4125/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4126/2017
(DN 1039/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top