loading

Sách, tuyển tập

Người trên đảo vắng : tiểu thuyết / Dương Thiên Lý

Tác giả : Dương Thiên Lý

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 219 tr. ; 19 cm

ISBN : 9786047731282

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Người lính trong văn học. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VN 937/2017
(VH 3994)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 938/2017
(VH 3995)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top