loading

Sách, tuyển tập tài liệu điện tử

Phương pháp vật lý và lý sinh phóng xạ dùng trong nông nghiệp sinh học và y học / Phan Văn Duyệt

Tác giả : Phan Văn Duyệt

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 177 tr. : minh họa ; 24 cm

Số phân loại : 615.8

Chủ đề : 1. Bức xạ ion hóa -- Đo lường. 2. Đồng vị phóng xạ trong chẩn đoán y học. 3. Đồng vị phóng xạ trong nông nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.03498
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2338/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2339/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top