loading

Sách, tuyển tập

Tác gia văn học Thăng Long - Hà Nội : từ thế kỷ XI đến giữa thế kỷ XX / Tô Hoài ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Tô Hoài ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Hội Nhà Văn

Năm xuất bản : 1998

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 492 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.03422
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM.11388
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 506/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 507/99
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top