loading

Sách, tuyển tập

Gửi gió cho ngày nắng : truyện ngắn / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 207 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049540189

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3669/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3670/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top