loading

Sách, tuyển tập

International contacts and organizations

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 14 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 363.12

Chủ đề : 1. An toàn giao thông -- Châu Á. 2. An toàn giao thông -- Vùng Thái Bình Dương. 3. Đường giao thông -- Biện pháp an toàn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 243
Phục vụ đọc tại chỗ
Top