loading

Sách, tuyển tập

Traffic police and law enforcement

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 9 tr. : tranh ảnh (1 phần màu) ; 28 cm

Số phân loại : 343.5094

Chủ đề : 1. Giao thông -- Luật và pháp chế -- Châu Á. 2. Luật giao thông -- Châu Á..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 238
Phục vụ đọc tại chỗ
Top