loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu đặc tính kháng thuốc và mối liên hệ di truyền của các chugr Campylobacter SPP., Salmonella SPP. Phân lập từ người và động vật / Nguyễn Văn Minh Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Phượng Trang, Trần Trịnh Hiền

Tác giả : Nguyễn Văn Minh Hoàng ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Phượng Trang, Trần Trịnh Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : hình vẽ, sơ đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 616.93201

Chủ đề : 1. Campylobacter -- Tóm tắt. 2. Ỉa chảy -- Tóm tắt. 3. Kháng thuốc ở vi sinh vật -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Salmonella -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23581
Phục vụ đọc tại chỗ
Top