loading

Sách, tuyển tập

Vehicle safety standards

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 9 tr. : tranh ảnh màu ; 28 cm

Số phân loại : 614.862

Chủ đề : 1. Ô tô -- Tiêu chuẩn. 2. Ô tô -- Tiêu chuẩn sản xuất.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 236
Phục vụ đọc tại chỗ
Top