loading

Sách, tuyển tập

Improvement of hazardous locations

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 8 tr. : tranh ảnh, hình vẽ (1 phần màu) ; 28 cm

Số phân loại : 363.12

Chủ đề : 1. An toàn giao thông -- Châu Á -- Biện pháp an toàn. 2. An toàn giao thông -- Châu Á -- Quản lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 232
Phục vụ đọc tại chỗ
Top