loading

Sách, tuyển tập

Safe planning and design of roads

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 12 tr. ; 28 cm

Số phân loại : 629.04

Chủ đề : 1. Đường giao thông -- Thiết kế và xây dựng -- Biện pháp an toàn. 2. Đường giao thông -- Các nước đang phát triển -- Biện pháp an toàn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 231
Phục vụ đọc tại chỗ
Top