loading

Sách, tuyển tập

Road safety funding and the role of the insurance industry

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : [199-?]

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 8 tr. : tranh ảnh màu ; 28 cm

Số phân loại : 388.1

Chủ đề : 1. Bảo hiểm tai nạn -- Bồi thường. 2. Đường giao thông -- Các nước đang phát tiển -- Biện pháp an toàn.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 230
Phục vụ đọc tại chỗ
Top