loading

Sách, tuyển tập

Road accident data systems

Nhà xuất bản : ADB

Năm xuất bản : 199

Nơi xuất bản : [Manila

Mô tả vật lý : 12 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 28 cm

Số phân loại : 363.12

Chủ đề : 1. An toàn giao thông -- Châu Á. 2. An toàn giao thông -- Vùng Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 AB 229
Phục vụ đọc tại chỗ
Top