loading

Sách, tuyển tập

Aunty Lee's delights : a Singaporean mystery / Ovidia Yu

Tác giả : Ovidia Yu

Nhà xuất bản : William Morrow

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 264, 13 tr. ; 20 cm

ISBN : 9780062227157

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Singapore -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Singapore -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I LV 350/2017
(NV 2316)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 351/2017
(NV 2317)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 352/2017
(NV 2318)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 353/2017
(NV 2319)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I LV 354/2017
(NV 2320)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top