loading

Sách, tuyển tập

Sưu tập giới tính học : 1985-1997 qua sách báo / Bùi Văn Quế

Tác giả : Bùi Văn Quế

Nhà xuất bản : Bùi Văn Quế

Năm xuất bản : 199?

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 304 tr. : minh họa ; 30 cm

Số phân loại : 613.9

Chủ đề : 1. Giáo dục giới tính. 2. Giới tính -- Nghiên cứu -- Sưu tập. 3. Tình dục học -- Nghiên cứu.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 2248/A
(K08.20_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top