loading

Sách, tuyển tập

Phân tích phi tuyến kết cấu thanh

Tác giả : Đào Đình Nhân

Nhà xuất bản : Xây dựng

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 183 tr. : hình vẽ ; 27 cm

ISBN : 9786048220860

Số phân loại : 515.7248

Chủ đề : 1. Cơ khí phi tuyến. 2. Lý thuyết phi tuyến. 3. Phân tích kết cấu (Kỹ thuật).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3389/2017
(7589)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3390/2017
(7590)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top