loading

Sách, tuyển tập

Đạo hẹn hò / Ali Binazir ; người dịch Lê Đình Hùng

Tác giả : Ali Binazir ; người dịch Lê Đình Hùng

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 383 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049498695

Số phân loại : 646.77

Chủ đề : 1. Đàn ông độc thân -- Tâm lý học. 2. Hẹn hò (Phong tục xã hội). 3. Phụ nữ độc thân -- Tâm lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3329/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3330/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top