loading

Sách, tuyển tập

Kể chuyện xây lăng Bác Hồ / Hồng Khanh, Thế Long, Dân Hồng

Tác giả : Hồng Khanh, Thế Long, Dân Hồng

Nhà xuất bản : Chính trị Quốc gia - Sự thật

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 152 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

ISBN : 9786045714270

Số phân loại : 959.704092

Chủ đề : 1. Chủ tịch -- Việt Nam -- Lăng mộ. 2. Lăng mộ -- Việt Nam -- Hà Nội.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 806/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 807/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top