loading

Sách, tuyển tập

Binh thánh Tôn Vũ. T.2 / Vương Phi Chấn ; Ông Văn Tùng dịch

Tác giả : Vương Phi Chấn ; Ông Văn Tùng dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Đồng Nai

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : Đồng Nai

Mô tả vật lý : 294 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Binh Pháp. 2. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Trung Quốc. 3. Văn học Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18333
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18334
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18335
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top