loading

Luận án, luận văn

Determining the optimal method in research of regeneration and micropropagation on Paphiopedilum orchids (Paphiopedilum sp.) / Vũ Quốc Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh

Tác giả : Vũ Quốc Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh

Nhà xuất bản : Vietnam Academy of Agricultural Science

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Ho Chi Minh City

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 635.9344

Chủ đề : 1. Hoa Lan -- Giống trồng trọt -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Paphiopedilum -- Giống trồng trọt -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23479
Phục vụ đọc tại chỗ
Top