loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu chế tạo sợi nano silic hướng tới ứng dụng trong pin mặt trời / Bùi Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến, Bernard Drevillon

Tác giả : Bùi Thanh Tùng ; Người hướng dẫn khoa học : Đặng Mậu Chiến, Bernard Drevillon

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 620.5

Chủ đề : 1. Công nghệ Nano -- Tóm tắt. 2. Khoa học vật liệu -- Tóm tắt. 3. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 4. Pin mặt trời -- Thiết kế và lắp ráp -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23472
Phục vụ đọc tại chỗ
Top