loading

Luận án, luận văn

Kiểm định công khai đảm bảo tính riêng tư cho dữ liệu lưu trữ ngoài / Đặng Hải Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thúc

Tác giả : Đặng Hải Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Thúc

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 29 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 005.74

Chủ đề : 1. An toàn cơ sở dữ liệu -- Tóm tắt. 2. Dịch vụ Web -- Tóm tắt. 3. Dịch vụ xử lý dữ liệu trên internet -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 5. Quản lý cơ sở dữ liệu -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23454
Phục vụ đọc tại chỗ
Top