loading

Luận án, luận văn

Xác định phương pháp tối ưu trong nghiên cứu tái sinh và nhân giống cây lan hài (Paphiopedilum sp.) / Vũ Quốc Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh

Tác giả : Vũ Quốc Luận ; Người hướng dẫn khoa học : Dương Tấn Nhựt, Đỗ Khắc Thịnh

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xx, 154, [136] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 635.9344

Chủ đề : 1. Hoa Lan -- Giống trồng trọt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Paphiopedilum -- Giống trồng trọt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23476
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23477 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top