loading

Sách, tuyển tập

Tổ quốc nhìn từ biển : thơ

Tác giả : Nguyễn Việt Chiến

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 191 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045631072

Số phân loại : 895.92214

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18227
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18228
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2715/2020
Đang xử lý kỹ thuật
Top