loading

Sách, tuyển tập

Vòng tròn cạm bẫy / Vương Cường ; Phạm Quang Vinh dịch

Tác giả : Vương Cường ; Phạm Quang Vinh dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa - Thông tin

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 467 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp nước ngoài -- Trung Quốc -- Tiểu thuyết. 2. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 3. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18136
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top