loading

Luận án, luận văn

Prevalence of extended-spectrum B-lactamase (ESBL)-producing Escherichia coli in vietnamese healthy adults and impact of cephem antibiotics on mice intestinal colonization and emergence of multi-drug resistance / Hoang Hoai Phuong ; supervisor : Shinji Yamasaki

Tác giả : Hoang Hoai Phuong ; supervisor : Shinji Yamasaki

Nhà xuất bản : Osaka Prefecture University

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Sakai, Osaka, Japan

Mô tả vật lý : 83 tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 615.329

Chủ đề : 1. Chất kháng sinh. 2. Kháng thuốc, vi khuẩn. 3. Luận án -- Nhật Bản. 4. Nhiễm Escherichia Coli -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23433
Phục vụ đọc tại chỗ
Top