loading

Sách, tuyển tập

Bến đợi tình đời : tiểu thuyết / Trần Đình Tám

Tác giả : Trần Đình Tám

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2008

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 251 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18168
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top