loading

Sách, tuyển tập

Vì chưa bao giờ kết thúc : tiểu thuyết / Lê Hữu Nam

Tác giả : Lê Hữu Nam

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 490 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046830399

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Mùa hè của ba năm về trước, với nhiều xáo trộn trong cuộc sống tinh thần lẫn thể chất, tôi thấy mình như một người mất đi trọng lượng giữa dòng đời đầy biến động. Dẫu là vậy, tôi vẫn cố gắng theo đuổi cuộc hành trình của riêng mình, liên tục cho ra những ý tưởng và không ngừng hi vọng những điều đẹp đẽ quay về.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2183/2017
(VH 4390)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2184/2017
(VH 4391)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2694/2017
(VH 4392)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 2695/2017
(VH 4393)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top