loading

Sách, tuyển tập

Du học hải ngoại / John Jay Sailors, Giang Vân, Lâm Văn Dao

Tác giả : John Jay Sailors, Giang Vân, Lâm Văn Dao

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2010

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 325 tr. ; 21 cm +$eCD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Sách giáo khoa cho người nước ngoài. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18024
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18025
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18026
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18027 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 18028 BH
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top