loading

Luận án, luận văn

Cellulose-coated chitosan hollow beads for controlled drug delivery / Pham Thi Phuong Thuy

Tác giả : Pham Thi Phuong Thuy

Nhà xuất bản : Chonbuk National University

Năm xuất bản : 2012

Nơi xuất bản : Jeonbuk, Republic of Korea

Mô tả vật lý : ix, 105 tờ : minh họa ; 24 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 615.19

Chủ đề : 1. Chitosan -- Ứng dụng. 2. Luận án -- Hàn Quốc. 3. Polyme trong y học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23410
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23411 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top