loading

Luận án, luận văn

The influence of temperature on emissions of nitrous oxide and dinitrogen from soils / Lại Việt Thắng

Tác giả : Lại Việt Thắng

Nhà xuất bản : University of Adelaide

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Adelaide, Australia

Mô tả vật lý : 203 tr. : minh họa ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 631.42

Chủ đề : 1. Đất -- Hàm lượng nitơ -- Đo lường. 2. Khử nitơ -- Đo lường. 3. Luận án -- Úc. 4. Nhiệt độ đất. 5. Nitrat hóa. 6. Oxýt Nitơ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23397
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23398 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top