loading

Sách, tuyển tập

Sách không chữ : tập truyện ngắn / Chu Thao

Tác giả : Chu Thao

Nhà xuất bản : Văn hóa Sài Gòn

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : H.

Mô tả vật lý : 209tr. ; 19cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17932
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top