loading

Sách, tuyển tập

Cho một khởi đầu mới / Nhiều tác giả ; First News tổng hợp và thực hiện

Tác giả : Nhiều tác giả ; First News tổng hợp và thực hiện

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 135 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045840214

Số phân loại : 646.7

Chủ đề : 1. Kỹ năng sống. 2. Thành công. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27738
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27739
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top