loading

Sách, tuyển tập

Chuột vũ trụ. T.4, Cùng vui trên "Chim Ưng" / Trịnh Soái ; Trần Danh Lưu, Lê Vân Phong dịch

Tác giả : Trịnh Soái ; Trần Danh Lưu, Lê Vân Phong dịch

Nhà xuất bản : Phụ nữ

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 60 tr. : hình vẽ màu ; 21 cm

Số phân loại : 741.5

Chủ đề : 1. Truyện thiếu nhi. 2. Truyện tranh. 3. Văn học thiếu nhi.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17897
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top