loading

Sách, tuyển tập

女性與軍隊 / 周海娟等作

Tác giả : 周海娟等作

Nhà xuất bản : 國防大學政治作戰學院

Năm xuất bản : 民103.11

Nơi xuất bản : 臺北市

Mô tả vật lý : 216 tr. : bảng, sơ đồ ; 26 cm

ISBN : 9789860431438

Số phân loại : 355.0082

Chủ đề : 1. Phụ nữ và quân sự -- Đài Loan. 2. Đài Loan -- Lực lượng vũ trang -- Phụ nữ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 2_Doc HV 1610
(HV 125/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top