loading

Sách, tuyển tập

Truyện Kiều : so sánh và luận bình / Nhiều tác giả ; Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu

Tác giả : Nhiều tác giả ; Nguyễn Hữu Sơn tuyển chọn, giới thiệu

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1275 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046967828

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17807
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17808
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17809
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top