loading

Sách, tuyển tập

Ánh trăng ; Cát trắng ; Mẹ và em : thơ / Nguyễn Duy

Tác giả : Nguyễn Duy

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 355 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.92209004

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Giải thưởng. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Giải thưởng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17760
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top