loading

Sách, tuyển tập

Cao Bá Quát - Tác phẩm chọn lọc / Quách Thu Hiền giới thiệu và tuyển chọn

Tác giả : Quách Thu Hiền giới thiệu và tuyển chọn

Nhà xuất bản : Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 357 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92212

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 19. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 19.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17692
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 17693
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top