loading

Sách, tuyển tập

Con sư tử vàng của thầy Pháp tạng / Thích Nhất Hạnh

Tác giả : Thích Nhất Hạnh

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2003

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 237 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 294.342

Chủ đề : 1. Thích Nhất Hạnh. 2. Phật giáo -- Học thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 425/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 426/2017
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top